Import Promotion

Import Promotion

Importhandboken 2019

Importhandboken vänder sig till dig som:

– planerar att starta upp en importverksamhet
– planerar att starta ett företag där import ingår som en del av verksamheten
– vill utveckla din import
– har specifika frågor om import

Ladda ner den nya Importhandboken 2019

Framtagningen av den nya Importhandboken är en del i ett större projekt som stöds av Tillväxtverket (TvV) i Sverige. Projektet är en satsning på importfrämjande för små och medelstora företag (SME) samt för utrikesfödda företagare. Under hösten 2019 genomförde vi spridningsseminarier med lokala näringslivsaktörer, inklusive de TvV finansierade aktörer som främjar utrikesföddas & nyanländas företagande – se mer här.

Har du frågor eller synpunkter på på projektet och handboken är du välkommen att kontakta charlotte.kalin@maketrade.se.