Market Reports & Import Promotion

Market Reports

Market reports, fact sheets and useful guides on exporting and importing to the Nordic Market

This section makes market reports and shorter fact sheets available to companies and exporters from developing countries and emerging markets. One focus is for instance on how to access the Swedish, Nordic and EU markets. We also publish an e-book in Swedish on “How to import” as a service to Swedish companies (Importhandboken).

Our latest E-manual, How to Manage a Corruption Crisis, is designed to support companies entering international markets and is available here and under General Guides below.

 • Importhandboken vänder sig till dig som:

  – planerar att starta upp en importverksamhet
  – planerar att starta ett företag där import ingår som en del av verksamheten
  – vill utveckla din import
  – har allmänna frågor om import

  Denna version av handboken (från 2013) håller för närvarande på att uppdateras och beräknas klar i april 2019. 

  Framtagningen av den nya Importhandboken är en del i ett större projekt som stöds av Tillväxtverket (TvV) i Sverige. Projektet är en satsning på importfrämjande för små och medelstora företag (SME), utrikesfödda företagare, inklusive nyanlända och företagskvinnor.

  Genom projektet tas en digital importfrämjandehandbok fram och spridningsseminarier genomförs med lokala näringslivsaktörer, inklusive de TvV finansierade aktörer som främjar utrikesföddas & nyanländas företagande.

  Ett mer utvecklat och professionellt importfrämjande gagnar företag som är verksamma inom import, särskilt SME, samt tillverkande företag som är beroende av att kunna importera produkter, råvaror och tjänster för att vidareförädla och exportera. Många små företag börjar ofta sin internationella “företagskarriär” genom att importera. Detta gäller inte minst utrikesföddas företagande som har möjligheter att vara verksamma internationellt genom import. Genom denna satsning ges t.ex. en möjlighet för denna målgrupp att realisera den potential som finns för denna målgrupp att bedriva handel med sina hemregioner.

  Import är en viktig del av både det individuella företagandet och det övergripande handelsfrämjandet som leder till både fler företag och nya jobb. Importen är i många fall också en förutsättning för Sveriges högförädlade export.

  Redan den 22 maj kan du få en försmak av importhandboken då vi ordnar frukostseminarium med Sveriges Allmänna Urikeshandelsförening om Import – mer information och anmälan här

  Vi kommer också att göra en särskilt outreach med Importhandboken till nyanlända och utlandsfödda svenskar som driver företag och importerar. 
   
  Har du frågor eller synpunkter på på projektet och handboken är du välkommen att kontakta charlotte.kalin@maketrade.se.