Market Reports & Import Promotion

Market Reports
importhandboken-image

Importhandboken 2019

Importhandboken vänder sig till dig som:

– planerar att starta upp en importverksamhet
– planerar att starta ett företag där import ingår som en del av verksamheten
– vill utveckla din import
– har specifika frågor om import

Ladda ner den nya Importhandboken från 16/9 -2019 här

Framtagningen av den nya Importhandboken är en del i ett större projekt som stöds av Tillväxtverket (TvV) i Sverige. Projektet är en satsning på importfrämjande för små och medelstora företag (SME) samt för utrikesfödda företagare. Vi genomför under hösten 2019 spridningsseminarier med lokala näringslivsaktörer, inklusive de TvV finansierade aktörer som främjar utrikesföddas & nyanländas företagande – se mer här.

Har du frågor eller synpunkter på på projektet och handboken är du välkommen att kontakta charlotte.kalin@maketrade.se.

jjjjj

E-manual, Anti-Corruption

Be proactive and see our latest E-manual, “How to Manage a Corruption Crisis”, designed to support companies entering complex markets.

Download the E-manual, How to Manage a Corruption Crisis

The E-manual has been developed as part of Make Trade’s aid for trade work to promote business to take the lead on ethical behavior. The project draws on experience and expertise from Zambia, South Africa and Sweden to develop and implement a Business Code of Conduct on Ethics together with Zambia’s Chamber of Commerce and Industry, ZACCI. The Swedish Foreign Ministry and Swedish International Aid Agency have supported the project financially.

If you have any questions on Make Trade’s projects on anti-corruption in developing countries please contact charlotte.kalin@maketrade.se

Market reports, fact sheets and useful guides on exporting and importing to the Nordic Market

This section makes market reports and shorter fact sheets available to both Swedish companies and international companies, with
some reports targeted to companies from developing countries and emerging markets.