Skip to content

.

Arena 2030

Agenda 2030 är de globala mål för hållbar utveckling som alla världens länder är överens om. Det är också de mål för hållbar utveckling som allt fler företag, organisationer och regioner jobbar mot. Agendan är större än de enskilda aktörerna, men samtidigt helt beroende av alla som väljer att göra något.

Vi från Make Trade ser ett behov av att aktörer från olika delar av samhället möts och kan dra nytta av varandras engagemang. Därför vill vi länka samman aktörer och resurser för att sträva efter gemensamma mål och synergieffekter.

Vi tror att företag, organisationer, myndigheter och andra aktörer har en större möjlighet att förbättra samhället och sina verksamheter, både globalt och i Sverige, genom att mötas, utbyta idéer, erfarenheter och metoder, för att utifrån det inleda samarbeten för en positiv förändring.

Vi jobbar just nu med att initiera projekt som:

  • underlättar för företag och andra aktörer att skala upp och snabba på arbetet med Agenda 2030.
  • ger möjligheter för olika aktörer och mötas, lära av varandra och hitta konkreta partnerskap.
  • kommunicerar och hyllar framsteg som görs lokalt och globalt av svenska aktörer för att nå målen.

 

Vi tror att det är möjligt:

  • Genom samarbete och co-creation mellan olika aktörer
  • Genom att ge aktörerna verktyg att vara med och operationalisera olika delar av agendan.
  • Genom att varje år följa upp hur det går med måluppfyllelsen. Vi tar tempen på 2030-arbetet och visar på framgångar och utmaningar.