Hårda Brexit-klappar till Jul

Det lider mot jul, och även om förutsättningarna för Brexit alltjämt hänger i luften så är det nog bäst att planera för hårda Brexit-klappar. Alla företag som handlar med Storbritannien kommer oavsett hård eller mjuk Brexit att behöva hantera ny logistik kring tullhantering, leveransvillkor, tillståndsgivning efter årsskiftet. Företag som redan idag bedriver handel med länder […]

More