Nu öppnas Internationell helpdesk som löser de små och medelstora företagens internationella problem

Många svenska företag står just nu i akut materialbrist eller riskerar att hamna där inom kort. Det påverkar inte bara leverantörer utan spiller nu också över i underleverantörsleden. Det syns redan en ökning av antalet frågor kring korttidspermitteringar för företag som har utmaningar med sina leveranser eftersom man börjar få svårt att upprätthålla produktion i en rad svenska bolag. Nu öppnas en internationell hjälp som ger stöd under månaderna framåt. Den internationella hjälpen kommer i rätt tid och är livsviktig för de små- och medelstora företagen för att klara krisens utmaningar.

Svenska företag går en ny verklighet till mötes internationellt som de behöver förbereda sig för att de skall kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga och framgångsrika import- och exportörer. Den digitala strukturomvandlingen är en del av detta, som också påverkats av Covid-19 krisen. Företag som satsar internationellt behöver arbeta på nya sätt för att hitta kanaler och lokal expertis att jobba med därute, när man inte längre kommer att resa på samma sätt och digitaliseringen har öppnat dörren för detta. Svensk Industriförening – Sinf, Make Trade och Kista Business Network lanserar ett samarbetsprojekt med stöd från Tillväxtverket där digitala internationella tjänster och en internationell Help-Desk står i centrum för att hjälpa medlemsföretagen.

Samarbetet är särskilt intressant då det spänner över medlemmar från Sinf som representerar ägarledda industri- och tjänsteföretag i Sverige till it- och techbolagen hos Kista Business Network. Make Trade kommer att bidra med de 140+ kvalitetssäkrade internationella experter och konsulter som finns i över 119 länder i världen, som man samlat på plattformen www.swedenonthego.se.

Sanna Arnfjorden Wadström, VD för Sinf, Svensk industriförening:
”Sinf har många ägarledda företag som utgör ett viktigt kitt i den svenska industrin. Många företag har byggt upp en exportverksamhet genom att vara underleverantörer till stora svenska industriföretag. Nu behöver de bredda sig internationellt genom att hitta nya vägar att få fram material både kort men också lång siktigt. Det gäller att hitta nya egna direkta distributionskanaler för att bl.a. hitta vägar ur den akuta materialbristen. Där kan expertis från 119 olika länder vara till mycket stor hjälp. Många företag har mött stora problem under Corona då leveranskedjor och logistik slagits sönder. 37 procent i Sinfs Underleverantörsbarometer uppger att de haft problem med inställda/försenade leveranser från utlandet det senaste året. För att konkurrera internationellt behöver man också bli bättre på digitalisering både vad gäller arbetssätt och internationell marknadsföring men inte minst att hitta nya säljkanaler ute på marknaden.”

Magdalena Hagberg, Grundare och VD av Kista Business Network:
”Många av Kista Business Networks medlemsföretag är produktutvecklare- och tjänsteleverantörer med high-tech lösningar, och är i uppskalningsläge med sina bolag. De behöver dock nå ut internationellt inom relativt kort tid för att kunna växa. Ofta letar man nischad branschspecifik kompetens ute på de marknader där man har tillväxtpotential och den nya Covid- situationen har gjort det mer besvärligt att knyta rätt internationella kontakter för ändamålet.”

Charlotte Kalin, Make Trade:
”Det ska bli spännande att kunna hjälpa företagen hela vägen ut på marknaden. Vår Internationella helpdesk är som en ”one-stop shop” och bygger på den nya nätverksekonomin och att snabbt kunna förmedla rätt kvalificerad internationell kompetens, oftast lokalt på plats på marknaden.”

(Photo by Brett Jordan on Unsplash)

 

För kontakt:

Sanna Arnfjorden Wadström
Telefon: 070-6096500
Mail: Sanna@sinf.se

Charlotte Kalin
Telefon: 070-568 8019
charlotte.kalin@maketrade.se

Magdalena Hagberg

Telefon: 070-5758806
Mail:magdalena.hagberg@kistabusinessnetwork.se