Delegationsresa Indonesien | Textil & Inredning

Chamber Trade Sweden i samarbete med APINDO och Västsvenska handelskammaren anordnar en delegationsresa för textil – och konfektionsföretag till Indonesien i oktober 2013.

Varför Indonesien?
Chamber Trade Sweden har identifierat textil- och konfektionsbranschen som en av de branscher där det finns mycket goda förutsättningar för indonesiska och svenska företag att mötas. Affärsmöjligheter för indonesiska exportörer ökar sysselsättningsmöjligheterna och kan bidra till förbättrade levnadsvillkor i Indonesien samtidigt som det kan bidra till att öka konkurrenskraften hos svenska importörer. Chamber Trade Sweden samarbetar sedan 2009 med Indonesiens största näringslivsorganisation med fokus på att öka möjligheterna till handel mellan Sverige och Indonesien. I. Indonesien är starka inom produktion av kläder och inredning, både för produktion och enligt egen design. Kvaliteten är god likaså arbetsvillkor och förståelse och kunskap kring CSR.

Om projektet
Delegationsresan genomförs inom ramen för det samarbetsprojekt som Chamber Trade Sweden och Västsvenska Handelskammaren genomför i samarbete med Sida. Projektet möjliggör bland annat fokus på små och medelstora företag och hållbara affärer. Chamber Trade Sweden genomförde 2010 en delegationsresa med svenska företag där 80 % valde att gå vidare och lägga order och fördjupa samarbetet med Indonesiska exportörer.

Hur går det till?
Deltagande företag får kostnadsfritt ta del av ett skräddarsytt program på plats i Indonesien med besök hos exportörer, fabriker och relevanta företag. Vidare finns möjlighet till att undersöka möjliga kontakter och intressen på förhand. Deltagande företag bekostar endast sin flygbiljett. Alla andra kostnader på plats i Indonesien bekostas av CTS projekt. Vi har just nu två förslag på avresedatum: 15-18 okt eller 22-25 okt. Vi kommer tillsammans med de intresseanmälda företagen enas om ett avresedatum för delegationen

Programmet:

Besök hos leverantörer
Matchning med relevanta producenter
Möten med möjliga agenter
Besök på International Trade Expo
Möjlighet att träffa SME- företag (mindre och unik produktion)
Vi ordnar besök, boende och ev. inrikesresor.
Företag ordnar in och utresa Indonesien (flyg + visum)

Anmälan
Anmäl ditt intresse till ulrika.ahl@handelskammaren.net så tar vi kontakt och berättar mer!

Vänligen notera att sista anmälningsdag för delegationsresan är den 25:e september

För mer information om vårt projekt i Indonesien kontakta sofie.wikander@chambertrade.se